Oldal nyomtatása

Kezdőlap

Köszöntjük honlapunkon!

Vecsés Települési Polgárőr Egyesület elnöksége és tagsága arra törekszik, hogy lakótársaink, intézményeink, civil szervezeteink túl tudjanak lépni az „oldja meg a rendőrség, azért fizetjük” nézeten és mindannyian belső késztetésnek érezzük gyermekeink, lakókörnyezetünk biztonságát, fejlődését. Bízunk abban, hogy a jó példa „ragadós” lesz, és minden vecsési arra fog törekedni hogy városunk ne csak a káposztáról legyen híres, hanem dinamikus gazdaságáról, fejlett infrastruktúrájáról, magas színvonalú szolgáltatásairól, biztonságos otthonairól, példás közösségi életéről, valamint kulturált, egymással törődő, barátságos lakosairól is.

                                               
                  

  „Egy deka prevenció annyi, mint egy kiló gyógyító munka”
Cesare Beccaria 

A lakosok és politikusok egyaránt aggódnak az Európa valamennyi településén érzékelhető nagyarányú bűnözés, erőszak és nyugtalanság miatt. Az elmúlt időszakban számos sikeres példát láthattunk a bűnözés csökkentésére és a közösségek biztonságának fenntartására, azonban még mindig aggasztóan nagy a lakásbetöréseknek, a garázsok, üzletek kifosztásának száma. Nem csökkent a rendbontás, a csendháborítás, a vandalizmus, szaporodnak a falfirkák, mindezek a lakókörnyezet lepusztulásának érzékelhető jelei. A rasszista bűncselekmények, a családi erőszak, a fiatalkori bűnözés, a gépjárműlopás, a kábítószerrel és alkohollal kapcsolatos bűnözés sem mutat csökkenést. Gyakoribb a csavargás, nő a hajléktalanok száma, a koldulást sem sikerült visszaszorítani, miközben újabb problémát jelentő bűnözési helyszínek tűntek fel, ilyen például a bevásárlóközpontok.

A társadalom „betegségének” ezen tünetei leginkább a városokban tapasztalhatók.

Mi az oka ennek?

Általánosan elfogadott magyarázat, hogy bűnözést kiváltó ok a munkanélküliség, az emberi életkörülmények megteremtéséhez szükséges jövedelem megszerzésének nehézsége. Nem kevéssé meghatározó a bűncselekmények elkövetésére való alkalmak növekedése, a társadalmi kontroll hiánya, a kiszolgáltatottság és a kirekesztettség, az elhanyagolt fizikai környezet, a nem megfelelő lakáskörülmények. A családi problémák, az identitászavar, a vallási és erkölcsi kötődés hiánya, de a közösségi szolidaritás csökkenése is döntő szerepet játszhat, ahogy nem becsülhetjük le a média erős erőszak-közvetítő hatását sem. A felderítési mutatók sok helyütt folyamatosan leszálló ágban vannak. A rendőrségnek bejelentett kisebb súlyú bűncselekmények aránya egyre alacsonyabb. Úgy tűnhet, mintha az állampolgárok bizalma csökkenne a nyomozó és  igazságszolgáltatási hatóságok iránt. A visszaeső bűnözést továbbra sem sikerült visszaszorítani, s mindez teret adhat arra, hogy a jelenlegi büntetőrendszer hatékonysága megkérdőjeleződjék. Korrupcióra is számos példa akad, ami kedvezőtlenül hat a lakosságnak a bűnmegelőzési politikába vetett hitére.

Hiába állítják a szakemberek, hogy a fiatal, munkanélküli, városi férfiak esnek leggyakrabban bűncselekmények áldozatául, a média szenzációk iránti érdeklődése – különösen feltűnő az erőszakos és a gyermekeket érintő esetekben – hozzájárulhat az állampolgárok biztonságérzetének megrendüléséhez, s a politika sem mindig ártatlan, amikor e félelmet kihasználva érvel.

Az Európai Városi Charta szerint az európai állampolgároknak „joguk van biztonságos – és lehetőség szerint – bűnözéstől, erőszakos cselekményektől és agressziótól mentes településeken élni”. Az Amszterdami Egyezmény 29. cikkelye kifejezi az Európai Unió azon törekvését, hogy a tagállamok a rendőrségi és jogi együttműködésen keresztül közösen lépjenek fel a bűnözés megelőzése érdekében, magas színvonalon biztosítva az állampolgárok számára a szabadságot, a biztonságot és az igazságszolgáltatást.

A felsorolt veszélyek elhárításának, és az állampolgárok biztonságérzetének, egyben tényleges biztonságának érdekében fontos, hogy a kormányzatok országos, regionális és helyi szinten egyaránt:

–   felismerjék, hogy biztonság nélkül nincs szabadság, és biztonságos környezetben élni alapvető emberi jog kell, hogy legyen;

–   törekedjenek arra, hogy a bűnözés megfékezésének ügye elsőbbséget élvezzen és az ehhez szükséges források rendelkezésre álljanak;

–   felismerjék azt, hogy a bűnözés megelőzése nem csupán kevésbé költséges megoldás, mint annak megtorlása, hanem olyan szemlélet, amely az emberi méltóságra helyezi a legnagyobb hangsúlyt;

–   alakítsák ki azt az állampolgári gondolkodást, amelyben tudatosul, hogy a jogokhoz felelősségek is társulnak, és kölcsönösen kell felelősséget vállalniuk állampolgártársaik épsége és lelki nyugalma érdekében.

Az önkormányzatok képesek a leginkább meghatározni a bűnmegelőzéssel foglalkozó elképzeléseket és irányelveket. Vonatkozzanak azok akár az alternatív büntetésekre, a közösségi rendészetre, az analfabetizmus megszüntetésére, az állampolgári ismeretekre, a kommunikációra vagy a különböző partnerek közötti programok koordinálására. Az emberek az önkormányzatokat potenciális és tényleges válsághelyzetekkel kapcsolatban a legelérhetőbbnek és a legjobban tájékozottnak tartják Az önkormányzatoknak kulcsszerepük lehet a hatáskörükbe tartozó egyes ágazati politikák célkitűzéseinek alakításában, így biztosítva, hogy azok a biztonság szempontját figyelembe vegyék.

Ilyen feladatok például:

–   a várostervezés, ideértve a tömegközlekedést, a közvilágítást és az útkereszteződéseknél alkalmazott biztonsági intézkedéseket;

–   lakossági szolgáltatások nyújtása, iskolák, játszóterek, stadionok, uszodák, szociális és oktatási központok létesítése és működtetése;

–   családjóléti és – támogatási politika, amelynek célja, hogy segítse a szülőket a felelősségvállalásban;

–   karbantartó, felügyelő és biztonsági személyzet alkalmazása a közintézményekben és irodákban;

–   iskolán kívüli szociális és oktatási szolgáltatások;

A bűnözéstől való félelem – akár valóságon alapul, akár képzelt –, a lakosságot érzékenyen érinti. A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait. Nem feltétlenül a bűnözés legsúlyosabb formái azok, amelyek az aggodalmat kiváltják. A bűnözési félelemről szóló elemzésnek a közösségi élet azon szempontjaira is ki kell terjednie, amelyek nem minősülnek ugyan bűncselekménynek, de amelyeket a közösség a jólétére és biztonságérzetére nézve fenyegetőnek talál. A bűnözéstől való félelem csökkenti a lakosok egymás és

különböző közösségeik iránti bizalmát, kedvezőtlen hatással van a gazdasági fejlődésre, az üzleti befektetésre, és rontja az  élet minőségét.

A média rendkívül fontos szerepet játszik a biztonságérzet formálásában. A bűntényekről szóló híradások a társadalmi kommunikáció és a média lényeges alkotórészei. Különösen fontos a média felelőssége, mert egyfelől a bűncselekményekkel és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos információközlésben tájékoztató, nevelő szerepe van, de a bűnözés túldramatizálásán és eltúlzásán keresztül negatív hatása is lehet. [1]

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület elnöksége és tagsága arra törekszik, hogy lakótársaink, intézményeink, civil szervezeteink túl tudjanak lépni az „oldja meg a rendőrség, azért fizetjük” nézeten és mindannyian belső késztetésnek érezzük gyermekeink, lakókörnyezetünk biztonságát, fejlődését.

Bízunk abban, hogy a jó példa „ragadós” lesz, és minden vecsési arra fog törekedni hogy Vecsés ne csak a káposztáról legyen híres, hanem dinamikus gazdaságáról, fejlett infrastruktúrájáról, magas színvonalú szolgáltatásairól, biztonságos és kényelmes otthonairól, példás közösségi életéről, valamint kulturált, egymással törődő, barátságos lakosairól is.[1] Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa: Bűnmegelőzési ajánlások önkormányzatoknak, Európa Tanács. 2003.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/

Jogszabályok

Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet Büntető törvénykönyv Országos Polgárőr Szövetség Alapszabálya 2012 A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége Alapszabálya Az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Szabályzata  VTPE Alapszabály 2012 Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Szabálysértési törvény (2012.07.03.) Közúti közlekedési törvény KRESZ Polgárőr Alapismeretek szakmai jegyzet …

Oldal megtekintése »

Tagfelvétel módja

Az Egyesület rendes tagjai közé jelentkező felvételt nyerhet, aki: elmúlt 18 éves, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását, hozzájárul személyi adatai ellenőrzéséhez és számítógépes nyilvántartásba vételéhez, vállalja, hogy önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési tevékenységet fejt ki,  magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai …

Oldal megtekintése »

Dokumentumok

Oldal megtekintése »

Beszámolók

Oldal megtekintése »

Adataink

Egyesület neve Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Rövid név VTPE Székhelye 2220 Vecsés, Fő út 112. Iroda címe 2220 Vecsés, Károly u. 1. Bírósági bejegyzés száma 4PK.60.187/2001 Nyilvántartási szám:    TE3143 Adószám 18692512-1-13 Bankszámlaszám Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 65100091-11244895 OPSZ tanúsítvány 14/0179 URH hívónév TÁMOGATÓ 43xxx Elnök Hanek Gábor 06308111231 hanek.gabor@vtpe.hu Alelnök Birta Norbert Titkár Benczik Ferenc

Oldal megtekintése »

Megrongált polgárőr autó

A tegnap esti járőrszolgálat kezdete előtt megdöbbenve észleltük, hogy a Károly u. 2. szám alatti irodánk udvarán álló Skoda Octavia polgárőr autónk jobb első tükrét ismeretlenek szakszerűen eltávolították, illetve az ajtó zárját megrongálták. Természetesen értesítettük a rendőrséget, feljelentést tettünk, egyben kértük a térfigyelő kamerák felvételeinek kiértékelését. Egyelőre nem tudjuk, hogy pótalkatrésznek kellett vagy valakik így …

Olvasd el

Tüntetés, fokozott szolgálat

Január 16-án, pénteken demonstráció miatt lassulhat a forgalom Vecsésen 4. számú főúton és a Fő úton. A forgalom a város kisebb útjaira terelődhet. Bejelentett demonstráció miatt kell a forgalom lassulására számítani 2015. január 16-án 16 óra és 18 óra közötti időszakban. A demonstrációban részt vevő járművek a 4. számú főút és 400. számú út forgalmi sávjainak …

Olvasd el

Figyelem ! Csalók !

A Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és környezetvédelmi Osztályának tájékoztatása szerint sajnos ismét csalók járnak a városban. A főleg idősekre “specializálódott”, jól szituált, behízelgő modorú elkövető azzal vezeti félre a lakókat, hogy az önkormányzattól hoztak ajándékot. A Polgármesteri Hivatal nyomatékosan felhívja a lakók figyelmét, hogy az önkormányzat ilyen módon senkinek nem küldött és nem küld ajándékot. Amennyiben …

Olvasd el

Heti események 01.05-11.

Nyugodt, de tapasztalatokban gazdag hetet zártunk. Nyugodt volt, mert komolyabb esemény nem történt, de a járőrszolgálatok során történt észlelések során komoly tapasztalatokra tettünk szert. Az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy lakótársaink rendszeresen nyitva hagyják otthonaik kapuját, bejárati ajtóját. Korábbi cikkünkben már említettük, hogy a nyitott otthon csemege a betörők, besurranók számára, ezért kérjük fokozottan tartsák be …

Olvasd el

Megrongált padok, kivilágítatlan kerékpárosok

Mára virradóra ismeretlenek ismét megrongálták a Polgármesteri Hivatal előtti padokat. A vélhetően roppant kulturált lakótársaink az egyik padról letörték, a másikról leszakították a deszkát. Sajnos az eset rendszeres mind a Szent István téren, mind a BÁKK előtti Piac téren, melyben vélhetően az is közrejátszik, hogy a fiatalok rendszeresen a padok támláján ülnek. Az ilyen rongálás …

Olvasd el