aug 31 2012

2012. augusztus havi beszámoló

Létszámhelyzet:

Az egyesület teljes létszáma 35 fő, mely 26 rendes, 7 tiszteletbeli és 2 pártoló tagból áll össze. Az értékelt időszakban 21 fő látott el szolgálatot.

Szolgálati gépjárművek:

Az egyesület 4 db szolgálati gépjárművel rendelkezik, melyből 3 a jogszabályoknak és belső szabályzóknak megfelelő jellegesítéssel lett ellátva.

2 db szolgálati gépjármű fix, 1 db szolgálati gépjármű mobil figyelmeztető jelzéssel van felszerelve.

A szolgálati gépjárművek műszaki és esztétikai állapota az életkoruknak megfelelő. Magántulajdonú gépjármű a szolgálatellátásokhoz nem került használatra.

Iroda:

Az egyesület irodája továbbra is a Károly u. 2. szám alatt található. Az iroda felszerelése számítástechnikai eszközökből, tárolóeszközökből és pihenést-ellátást biztosító eszközökből áll, internettel, légkondicionálóval ellátott. Az iroda alkalmas eligazítások, kis létszámú értekezletek megtartására, valamint képes betölteni az irányítóközpont funkcióját is. Az objektum udvarán kerültek elhelyezésre a szolgálati gépjárművek is. Az egyesület páncélszekrénnyel nem rendelkezik, ezért a tagnyilvántartás, a pénzügyi-gazdasági jellegű iratokat nem az irodában tároljuk.

Ruházat, felszerelés

A polgárőrök kizárólag az egyesületnél rendszeresített formaruhában látnak el szolgálatot. A pólók cseréje az értékelt időszakban megtörtént, kiosztásuk folyamatos. Augusztus hónapban beszerzésre és kiosztásra kerültek a Vektor típusú jól-láthatósági mellények.

A korábbi technikai jellegű problémák miatt az egyesület rendszámfelismerő-rendszere korszerűsítésre szorult, ezért az önkormányzat támogatásával egy jó minőségű, nagy teljesítményű laptopot állítottunk rendszerbe.

Az egyesület fényképezőgépe javításra szorul, így addig a gépjármű-felderítő rendszerhez használt videokamerával, illetve mobiltelefonnal fényképezzük az eseményeket és helyszíneket.

Megkezdődött az URH rádiók cseréje. A jelenleg rendszerben lévő 4 db, gépjárműbe beszerelhető és 5 db kézi készülék mellé augusztus hónapban további 2 db kézi és 1 db gépjárműbe beszerelhető rádió került beszerzésre. A kézi rádióink elhasználódtak, nem működnek, felújításuk aránytalan költségekkel járna. A hatékony működéséhez legalább 8 db. kézi rádióra van szükség, azonban anyagi támogatás nélkül beszerezni nem tudjuk.

A polgárőrségről szóló törvény előírja, hogy közúti közlekedési baleset helyszínén a jogszabályban rögzített esetekben kötelező a „Jelzőőr” kiegészítő táblával ellátott „Egyéb veszély” KRESZ-tábla elhelyezése. A jelzőtáblák beszerzése folyamatban van, azonban nagy mértékben függ az önkormányzat beszerzésétől.

Szervezés, vezetés

Az értékelt időszakban elnökségi ülésre nem került sor. Vezetői munkaértekezletet 4 alkalommal tartottunk, melynek tartalmáról a tagság elektronikus úton tájékoztatásra került. Az elnökség és a tagság közötti kommunikáció napi szintű, kétoldalú és folyamatos. Az információáramlás elektronikus úton, hirdetmény útján, illetve személyesen megoldott.

A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság a lakossági bejelentések kezelésével kapcsolatban adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg, ezért a lakossági bejelentések rögzítése felfüggesztésre került.

Együttműködés

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése miatt az önkormányzattal való együttműködés új alapokra helyeződött. A jelző- és jelentőrendszer kialakítása, valamint az oktatás mellett a polgárőrség és az önkormányzat munkatársai heti 1-2 alkalommal látnak el közös szolgálatot. Az önkormányzattal a kapcsolattartás folyamatos, kétirányú és napi rendszerességű.

Vecsési Rendőrőrs

A Vecsési Rendőrőrssel az együttműködés példaértékű. Pallaga Norbert r. őrnagy Úrral és Balaton János r. hadnagy Úrral napi kapcsolatban állunk, az információáramlás kétoldalú és folyamatos.

Az együttműködés különösen a közös (térben és időben egy helyen) és a koordinált (térben elkülönült, időben megegyező) járőrszolgálatokra, a járőrszolgálatok összehangolására, valamint a tájékoztatásra terjed ki. A közös szolgálatok számának első félévben történő visszaesését követően az értékelt időszakban ugrásszerű növekedés figyelhető meg.

Monori Rendőrkapitányság

A közterületi járőrszolgálatok minden esetben bejelentésre kerülnek a Monori Rendőrkapitányság ügyeletesének, azonban tapasztalataink szerint nem kerülnek dokumentálásra. Az együttműködés többnyire a gépjármű-felderítő feladatokra és a fokozott ellenőrzésekben való részvételre terjed ki.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Az együttműködés eseti jellegű. Az értékelt időszakban közös szolgálatellátásra nem került sor.

Vecsési Közterület-felügyelet

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályba lépésével 2009 óta először került sor közös szolgálatellátásra. Az együttműködés a rendelet hatálya alá tartozó szabályszegésekre, valamint a piacnapok ellenőrzésére terjed ki, így heti 2 alkalommal látunk el közös szolgálatot.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézménnyel a Csigaház projekt révén kezdődött az együttműködés, amely a Diákiroda és a Lazító Klub programelemekre terjed ki. Augusztus hónapban a 2012-13. tanév feladatainak egyeztetésére került sor, melynek értelmében a VTPE prevenciós és szabadidős programokat szervez, valamint a rendezvényeken igénybe veszi a Diákiroda önkénteseit is.

Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A szövetségi tagságból eredő elszámolási, beszámolási és jelentési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget teszünk, eseti jelleggel részt veszünk a központi akciókban, valamint minden esetben segítséget nyújtunk az azonnali intézkedést, beavatkozást igénylő események során.

Egyéb:

Sikeresen zárult a vecsési fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését célzó prevenciós programsorozat. A Megyeri-híd kilátójának meglátogatása, valamint a Király L. Norbert előadóművész bevonásával szervezett akadályverseny igen nagy sikert aratott mind a fiatalok, mind az intézmények körében. A rendezvénysorozatról szóló riportok és fényképek megtalálhatóak az egyesület hivatalos kommunikációs felületein.

2012. júliusától az állampolgárok közösségei számára minden szerdán fogadóórát és internetes hozzászólási lehetőséget biztosítunk.

Média, közönségkapcsolat

Az értékelt időszakban az alábbi médiumok tudósítottak a VTPE tevékenységéről:

–          Williams Televízió Vecsési Magazin            2 alkalommal

–          Rádió P, a polgárőr rádió                              1 alkalommal

–          Régió 4 újság                                                  1 alkalommal

 

Szolgálatellátással kapcsolatos kimutatások (óra)

Közterületi szolgálatellátás

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

200

314

157 %

57,09 %

Figyelőszolgálat

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

10

0

0 %

0 %

Jelzőőri szolgálat

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

0

0

— %

0 %

Körözési tevékenység

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

20

22

110 %

4 %

Rendőrrel közös szolgálat

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

10

20

200 %

3,64 %

BPSZ,közterlet-felügyelet, egyéb együttműködővel közös szolgálat

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

20

43

215 %

7,82 %

Rendezvények helyszínének biztosítása

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

20

25

125 %

4,55 %

Bűnmegelőzési tevékenység

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

5

86

1720 %

15,64 %

Ügyintézés, oktatás

Tervezett

Végrehajtott

Teljesítés aránya

Összes szolgálat aránya

35

40

114,29 %

7,27 %

 

Események:

lakossági bejelentések                                19 eset

körözött jármű felfedése                                 1 eset

körözött okmány felfedése                             1 eset

körözött személy felfedése                            1 eset

közösségellenes magatartás                     49 eset

közúti közlekedési baleset                             2 eset

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/2012-augusztus-havi-beszamolo/

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.