ápr 21 2013

Évértékelő közgyűlés

Szombat délelőtt az Airport Hotel Stáció konferenciatermében tartottuk meg a 2012. évet értékelő közgyűlésünket.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte:

– Tábori Ferenc alpolgármester úr,

– Kardos Pál elnök úr, a BPSZ elnöke,

– dr. Hegedűs György úr, a BPSZ elnökhelyettese

– Markos György színművész úr, az OPSZ és a BPSZ elnökhelyettese,

– Balaton János r. hadnagy úr, a Vecsési Rendőrőrs parancsnok-helyettese,

– dr. Hegedűs Györgyné, a BPSZ ügyviteli kabinetének vezetője,

– Liptai Rita, a Polgármesteri hivatal főelőadója.

A közgyűlés a 2012. évi szakmai beszámolóval kezdődött. Suskovics Zoltán, az egyesület alelnöke elmondta, hogy 2012. mind a szolgálatellátás mennyisége, mind annak minősége tekintetében kiemelkedő év volt. Az év elején betervezett 3880 szolgálati óra helyett 5419 óra polgárőr szolgálatra került sor, melynek fele önálló járőrszolgálat, 13-13 %-a rendőrséggel közös, illetve rendezvénybiztosítás volt. Kiemelt jelentőséggel bírt az eszközbeszerzés (rádiók, technikai eszközök), a tagtoborzás és a különböző prevenciós programok működtetése. Az elmúlt év fontos mérföldköveinek nevezte a polgárőr törvény, a szolgálati és etikai szabályzat hatályba lépését, a tiltott közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a külső kommunikáció fejlesztését.

Hanek Gábor elnök úr az egyesület pénzügyi beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat  kiemelt támogatása (8.500.000 Ft) nélkül lehetetlen lenne ilyen mennyiségű és színvonalú munkát végezni. A bevételi oldalon komoly tételt jelentett a BPSZ-től pályázat útján elnyert 800 ezer forint, valamint a Pest Megyei Közgyűlés által elismerésként adományozott 200 ezer forint is. Kiadási oldalon jellemzően az üzemanyagköltség, a lízingdíjak, a gépjármű-javítások, az adók, az eszközbeszerzések és a kommunikáció volt a legjelentősebb tétel. Külön kiemelte, hogy a javíttatási költségek kiemelkedően magasak voltak, mely az idei évben nem felvállalható.

A 2013. évi költségvetés-tervezetben szintén kiemelt helyen szerepel az önkormányzati támogatás és a BPSz pályázat, valamint a DPMV Zrt. kiemelt támogatása.

Tisza Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, hogy az egyesület működése és gazdálkodása jog- és szabályszerű, átlátható volt, hiányosságot nem fedtek fel.

Kardos Pál elnök úr megerősítette, hogy a vecsési polgárőrök mind a szolgálatellátás színvonalában, mind az újítások, jó gyakorlatok kezdeményezése terén az élen járnak. Ennek sok egyéb között egyik eredménye, hogy a Belügyminisztérium által kezdeményezett 100×100 programba egyesületünk az eddigi színvonal és a jó gyakorlatok “exportálása” miatt került befogadásra. Külön kiemelte, hogy az adminisztrációs tevékenység, a jelentések, beszámolók jó példaként szolgálhatnak a többi polgárőr egyesületnek is. Felhívta figyelmünket, hogy május hónapban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jelzőőri és helyszínbiztosítási képzésre kerül, melyre minél több polgárőrt várnak.

Tábori Ferenc alpolgármester úr beszédében elmondta, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság és a biztonságérzet javítására. Elmondta, hogy hosszú út vezetett a vecsési polgárőrség jelenlegi színvonaláig, de évek óta érezhető a fejlődés és a közbiztonságra, valamint a lakosságra gyakorolt hatása. Lehetőségeikhez mérten a jövőben is támogatni kívánják egyesületünket és hasonló színvonalú tevékenységet kérnek tőlünk.

Markos György színművész úr, az OPSZ és a BPSZ elnökhelyettese az összetartás és a közös célok fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy Vecsés mind a támogatás, mind a szakmai kapacitás tekintetében kivételes helyzetben van, különösen úgy, hogy az önkormányzat nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi támogatást is biztosít.

A beszámolók elfogadását követően a Felügyelő Bizottság lemondás miatt megüresedett helyére Hubayné Büki Katalint választotta.

A rendezvény legörömtelibb pillanata a elismerések átadása volt:

A kiváló polgárőr szolgálatért és a bűnmegelőzési programokban való részvételért BPSZ Elnöki elismerő oklevelet kapott Keszthelyi Péter polgárőr társunk.

A március 15-i rendkívüli időjárási viszonyok idején tanúsított példaértékű hozzáállásáért oklevelet kaptak Hubayné Büki Katalin, Bányai János, Jenei Dávid, Sárvári Zoltán és Tisza Ferenc polgárőr társaink.

A polgárőrség érdekében végzett tevékenysége, egyesületünknek nyújtott segítsége, valamint a város biztonságáért végzett munkája elismeréseként egyesületünk tiszteletbeli tagjává fogadtuk Liptai Rita asszonyt, a Polgármesteri Hivatal főelőadóját.

A 2012. évi rendőrséggel közös szolgálatellátás elismeréseként a Pest megyei Rendőrfőkapitány elismerésben részesíti Német Tamás polgárőr társunkat. Az elismerés átadására 2013. április 25-én a Rendőrségi Igazgatási Központban kerül sor.

A közgyűlés hivatalos lezárásaként virággal és itallal köszöntük meg díszvendégeink részvételét, ezt követően egy kellemes ebédre került sor a szálloda éttermében.

Az ebéd után némileg lazább öltözetben, továbbra is jó hangulatban, kockás abrosz mellett vitattuk meg a tavalyi év tapasztalatait, a jövő év kihívásait. 22:00 órakor végeztünk. 🙂

A szakmai és pénzügyi beszámoló prezentációja:

2012. évi szakmai beszámoló közgyűlésre

558104_603985406295725_4483318_n DSCN0048 DSCN0055 DSCN0057 DSCN0067 DSCN0079 DSCN0095 DSCN0122 DSCN0123

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/evertekelo-kozgyules/

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.