Return to Jó tanácsok

Gépjárművek biztonsága

A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények a motorizáció technikai és mennyiségi fejlődésével, az urbanizáció terjedésével egy olyan kategóriát jelentenek a vagyon elleni bűncselekmények keretén belül, melynek kriminogén kezdetét jól látjuk, de fejlődését, terjedését és dinamikáját nehéz megjósolni. Amiben biztosak lehetünk, hogy mindig egy kelendő és viszonylag könnyen elmozdítható, mobil és ez által vonzó értéktárgyról van szó. A gépjárművekkel kapcsolatban több bűncselekményt lehet elkövetni, de a gépjármű eszköze is lehet bűncselekmény elkövetésének.

Célunk, hogy a téma általános bemutatásán túl javaslatokat adjunk a gépjárművel kapcsolatos bűnözési formák megelőzésére

Gépjárműlopás

A gépkocsilopás kriminalisztikai fogalom és meghatározás, hiszen a bűncselekmény elkövetésével a tettes alapvetően lopást követ el. A bűncselekmény tényállási elemei ezért ugyanazok, mint bármely egyéb értékes tárgyra irányuló lopásnál. A specialitást az elkövetési tárgy sajátossága adja, ami általában értékes, könnyen mozgatható, könnyen hozzáférhető, mobilizálható, gyorsan használatbavehető, gyorsan továbbadható, a további értékesítéshez viszonylag kisebb pénz és erő befektetést igényel. Feltalálási, tárolási helye –így az elkövetés helyszíne is-, az esetek túlnyomó többségében közterület (az utca, tér, parkoló), kisebb részben pedig magánház kertje, vagy garázsa. Az elkövetési módszerek elég változatosak, de általában erőszakos behatolással kezdődnek a gépjármű belsejébe. Erőszakmentesen (lopott, talált, másolt kulcs, távirányító stb.), illetve trükkös módszerrel (valamilyen ürüggyel a tulajdonos kiszállítása gépjárműből) is megvalósul a lopási célzat.

 

Jármű önkényes elvétele

Ez esetben nem célja az elkövetőnek a jármű végleges eltulajdonítása, cselekménye annak ideiglenes használatára irányul. A használat után a gépjárművet általában „elhagyják”, azt a tulajdonos az esetek többségében kisebb rongálásokkal, vagy hiányokkal, de visszakapja. A jármű önkényes elvételek többségét fiatalok követték el és valószínűleg a jövőben is ez lesz a tendencia. A kis autókázásokra kölcsönvett autók divatja („joy riding”) főleg az USA-ra volt jellemző, mely divatáramlat hazánkban is hódít. De a járművet felhasználhatják más bűncselekmény elkövetéséhez is (például rablás, betörés stb.)

 

Gépjármű feltörés

A gépjármű feltörés egy bizonyos értékkel bíró tárgy elvétele a gépjármű belsejéből. Az idegen tárgyat az elkövető olyan módszerrel veszi ki a gépjárműből, melyhez annak ajtaját (nyílászáróit, ablakát) feltöri, megrongálja. A gépjármű feltörés jogilag, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopást jelent.

 

Gépjármű rongálás

Ez esetben a rongálási cselekmény a gépjárműre irányul, azon valamely elváltozást okoz. A rongálások általában az alábbiakban nyilvánulnak meg; tükrök letörése, ablaktörlők letörése, gumik kiszúrása, lámpák, búrák összetörése, ablakok betörése, fényezés összekarcolása, maró anyaggal való leöntése stb.

 

Rablás

A rablás akkor valósul meg, ha a gépjárművet élet-testi épség ellen irányuló közvetlen erőszakkal, fenyegetéssel, vagy öntudatlan-védekezésre képtelen állapotba helyezéssel veszik el a sértettől. A gépjárművel kapcsolatos rablások egyre gyakoribbak, nem egy esetben „útonállás-szerűek” a módszerek a leszorítás, megállítás, piros jelzésnél álló gépjármű tulajdonosa elleni támadás, gépkocsiból kirángatás stb.

 

Csalás

Csalás esetében az elkövetők célja a gépjármű eladása vagy megszerzése, átíratása valamely megtévesztő magatartással, melynek során a sértettet tévedésbe ejtik, vagy tévedésben tartják. A csalást különböző módszerekkel segítik elő, például a motor-, alvázszám átütésével, a forgalmi engedély meghamisításával stb. E bűncselekmények elkövetését nagymértékben megnehezítik a szakszerű gépjármű eredetiség vizsgálatok, a különböző okmánybiztonsági eszközök, a forgalmazásra, átírásra vonatkozó eljárási szabályok bűnmegelőzést segítő módosításai.

Önálló „üzletág” a gépjárművekről leszerelhető alkatrészek eltulajdonítása, továbbértékesítése. Ezen alkatrészek általában bontókba, alkatrész kereskedésekbe, vagy magán műhelyekbe kerülnek. A lopások célja valamilyen másodlagos felhasználás (továbbértékesítés, beépítés stb.), ezért e bűncselekmények a szakszerű le és kiszerelések miatt ritkán járnak külön rongálódással is. A leggyakrabban eltulajdonított tárgyak gépkocsi kerekek, ablaktörlő lapátok, tükrök, lámpaburák, antennák stb. Több esetben az üzemanyag megszerzése a cél. A gépjárművel kapcsolatos bűncselekményekkel együtt járhatnak egyéb jogsértések is, például okiratokkal való visszaélés, okirat hamisítás, csalás, vám-deviza bűncselekmények, csempészés, vagy a lopott gépjármű lehet egyéb bűncselekmény eszköze is, de lopott, vagy önkényesen használt járművel közúti balesetet is okozhatnak stb.

Az elkövetés helyszíne

A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények leggyakoribb elkövetési helyszínei: az utca, út, parkolók, parkoló házak, garázsok, udvarok..

Mivel a legtöbb gépjármű tulajdonosnak nincs garázsa, így az elkövetés helyszíne általában közterület, nyilvános hely. A helyszínek között különbséget lehet tenni a parkolás célja szerint is, mely befolyásolhatja a megelőzési módszer kiválasztását, például otthoni tartózkodás, bevásárlás, munkavégzés, turisztika stb.

 

Az elkövetés ideje

A cselekmények ismertté válása elég eltérő képet mutat, hiszen napközben a sértett több óra múlva is felfedezheti a közterületen parkoló gépkocsiját ért kárt, míg az éjszaka elkövetett cselekmények felfedezése legtöbbször a reggeli órákban történik. A gépjárművek riasztóinak jelzése sem jelent feltétlenül gyors, azonnalos felfedezést a környezet közömbössége miatt. E körben értékelni kell a látenciát is, amely azt jelenti, hogy a bűncselekmény a valóságban megtörténik, de a hatóságok előtt az valamely oknál fogva rejtve marad, azaz nem válik hivatalosan ismertté. A bejelentés elmaradásának fő okai, hogy a sértettnek nincs ideje a rendőri helyszíni szemle bevárására, a rendőri eljárástól nem várnak eredményt, az okozott kár nem jelentős, illetve az ellopott, megrongált tárgyak nincsenek biztosítva.

Eltulajdonított tárgyak

Az eltulajdonított gépjárművek zöme személygépkocsi.A gépjárművek közé soroljuk a motorkerékpárt, haszongépjárművet, nehéz gépjárművet, speciális gépjárműveket is. A jövőben jelentősen számolnunk kell a nagy értékű robogók, motorok, de a lakókocsik (speciális tartozék és luxuscikk) eltulajdonításával is. A leggyakrabban eltulajdonított típusok függnek az autógyárak által alkotott és éppen piacvezető márkáktól, azok megvásárolt darabszámától, a további illegális értékesítési lehetőségtől valamint biztonsági felszereltségüktől.

Napjainkban „kelendőek” a német gyártmányú (Audi, VW, BMW, Mercedes) gépjárművek, de egyre nagyobb az érdeklődés a terepjárók és nagy értékű luxus gépkocsik iránt is.

Az eltulajdonított tárgy lehet maga a gépjármű, de általában minden, ami a gépjárműben, a gépjárművön van, így a gépjármű okmányok, szerelő készletek (szerszámok), pótgumik, kerekek, rádiók és rádió-magnók (CD-k), felszerelések, alkatrészek, egyéb használati eszközök, melyek a gépjárműben maradhattak, kézitáskák, vásárolt dolgok, személyes iratok és tárgyak.

Gépkocsi feltöréseknél a gépkocsiban tárolt egyes dolgokat is ellophatnak, vagy leszerelhetik a gépkocsi külső alkatrészeit, felszereléseit is. A lopási kár megállapítása ez alapján történik. Az eltulajdonított tárgyak azonosításra alkalmas adatait érdemes megjegyezni a körözés és a későbbi azonosíthatóság érdekében.

Az elkövetési módszerek változása

Az elmúlt évek során a gépjárműlopások körében új elkövetési módszerek nem jelentkeztek, viszont a korábbi évekhez képest hangsúlyosabb szerepet kaptak az új, illetve a nagy értékű gépjárművek.

A lopások jelentős része napjainkban már szervezetszerűen vagy éppen szervezetten zajlik, a klasszikus egyéni elkövetés háttérbe szorult. A gépkocsilopás „üzletággá” nőtte ki magát, egyfajta feladatmegosztás jellemző e területre (megrendelők, tippadók, átvevők, átalakítók, további szállítók, eladók, kereskedők stb.). Továbbra is gyakori a főútvonalak és autópályák mentén elkövetett trükkös lopások módszere. A „koccanásos” módszer során az elkövető és társa kis anyagi kárt okozva neki ütközteti gépjárművüket a kiszemelt gépkocsinak, majd a kiszálló sértett helyére egyikük gyorsan beül, elindítja a rendszerint otthagyott kulccsal a gépkocsit és elhagyja a helyszínt.

Ugyanakkor az erőszak növekedése is tapasztalható a nagy értékű, gyakran luxus kivitelű gépjárművek eltulajdonítása során, mivel gyakran alkalmaznak az elkövetők fizikai erőszakot is.

Feltehető, hogy a gépkocsi lopásra szakosodott szervezett bűnözői csoportok tevékenységét a gyártóktól a kereskedőkhöz eljuttató nagybani elosztókhoz beépült személyek segítik. A „segítők” minden egyes ellopásra szánt autóhoz kulcsot másolnak, melyet a jármű külső tükrének burkolata alá, vagy az első futóművének rugójára rögzítve rejtenek el.

A gépkocsi lopásra szakosodott szervezett bűnözői csoportok elkövetési módszerei között jelentős hányadot képviselt az elmúlt évben a lízingcsalással kombinált lopás. A módszer lényege, hogy az új gépkocsit egy “stróman” vásárolja meg, aki a vételhez alacsony összegért adja a nevét, majd a megbízó a lízingelt járművel külföldre utazik, vagy oda szállítatja és a gépkocsit ott adja el.

A gépjárművek forgalomba helyezéséhez és használatba vételéhez bevezetett szabályozóknak köszönhetően hazánkban az értékesítési piac nagy része 2002-ben már nem a lopott gépkocsik, hanem az alkatrészek felvásárlásból állt. Az alkatrészenkénti értékesítés megakadályozására a gépjárműbontók az illetékes hatóságok által rendszeres ellenőrzésre kerültek.

A gépjármű védelem egyéni megelőzési módszerei

 

A magatartási taktikai szabályok

 

Adás-vétel (okmány, gk. ellenőrzés)

A gépjármű védelem alapja és első lépcsője az, hogy a tulajdonos mit tesz a védelem érdekében? A tulajdonosnak tág lehetőségei vannak az eszközk kiválasztásában, aminek azonban anyagi korlátai lehetnek. A legolcsóbb védelem a magatartási és taktikai védelem, amely olyan módszer, ami kis befektetést igényel.

A gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése a vásárlásnál kezdődik. A vásárlásra a rendőri és civil szervezetek is több alkalommal adtak ki tanácsadó füzeteket. A gépkocsi-vásárlónak napjainkban –ha nem szakértő– nagy körültekintéssel szükséges az adás-vételt lebonyolítania. Nagyon sok használt gépkocsit azért lopnak el, hogy azokat jóhiszemű vevőnek tovább adják. Ennek elkerülésére érdekében legyen meg a vásárlóban az “egészséges bizalmatlanság” és bármilyen kétség merül fel, kérjen tanácsot szakembertől! Kérje a megvásárlandó jármű eredetiség vizsgálatát, illetve törzskönyvét, melyeknek a jármű elidegenítésekor van szerepe. Vásárlás előtt tájékozódjon a rendőrségen, hogy a kiválasztott jármű nem áll-e körözés alatt. A személygépkocsi vásárlásakor gyanús körülmény; ha az alvázszám nem egyezik meg a forgalmi engedélyben rögzített adatokkal, ha az eladó magánszemély, de az adatai nem egyeznek meg a forgalmi engedély szerinti tulajdonossal. Nagyon fontos, hogy legyen eredetiség vizsgálatról szóló igazolás. Gyanús, ha az indítókulcs nem eredeti, hanem másolat, illetve csak egy kulcs van a járműhöz, vagy ha az eredeti kulcs nem nyit az autón minden zárat, a gyújtáskapcsoló, vagy ajtózár csak lazán van behelyezve, esetleg mozog, vagy a gépjármű okmányain hamisítási nyomok fedezhetők fel. Az okmányok vizsgálatát sajnos kevés helyen tudják elvégezni, a hamis, vagy lopott gépjárműveket jelenleg legnagyobb százalékban az eredetvizsgálat szűri ki. A magatartási és taktikai szabályok tehát olyan „rezsim” intézkedések, melyeket maga a tulajdonos vezet be saját védelme érdekében, vagy éppen elfogad akkor, ha szervezetszerű keretek között használja, vagy parkoltatja gépjárművét.

Ezek fő elemei a következőek:

– vásárlási szabályok betartása,

– parkolási szabályok betartása,

– kulcsok biztonságos kezelése,

– okmányok kezelése,

– értékek a kocsiban,

– riasztók kiválasztása,

– mechanikai védelem,

– gépjármű jelölések, egyedi azonosítók, védelmi klubok,

– garázsvédelem,

– szituációs intézkedések ismerte; gépkocsifeltörés, lopás, rablás, egyéb esetén.

 

Mechanikai védelmi módszerek

A parkolás biztonsága elsősorban azért lényeges, mert a leparkolt, hátrahagyott gépjárműveket éri a legtöbb támadás, melynek helyszíne: általában utca, parkoló, azaz közterület. A parkoló kiválasztása, az itt alkalmazott egyéni megelőzési módszerek az „elrettentés”, különös jelentőséggel bírnak. A tapasztalat szerint minden olyan intézkedés, amely a bűncselekmény elkövetésének idejét növeli „elrettentően” hat az elkövetőre. A mechanikus védőeszközök központi eleme általában valamilyen kulccsal működtetett zárszerkezet. Hatásosságuk főleg a zárszerkezet minőségétől és a felhasznált fém keménységétől, sav és egyéb roncsolást végző folyadékokkal szembeni ellenállóságától függ. Közülük azok, amelyek a gépkocsi ablakain keresztül is láthatók, egyúttal elriasztóak, mivel már messziről jelzik, hogy „ezzel a kocsival nem érdemes próbálkozni”, vagy az kockázatos. Hátrányuk, hogy csak a gépkocsi illetéktelen elindítása ellen védenek, a kocsi kifosztását, egyes készülékeinek kiszerelését nem akadályozzák meg. További hátrányuk, hogy viszonylag költségesek, és hogy egyesek használata körülményes. Optimális biztonság csak a mechanikus védőeszközök kombinált használatával és az

elektronikus autóőrző riasztóberendezés együttes alkalmazásával érhető el.

 

Zárvédelem

A kocsik kulcsos zárszerkezeteit az autógyárak szüntelenül tökéletesítik. A tervezők sok mindent tesznek azért, hogy a kocsik zárjai az illetéktelenek számára minél nehezebben legyenek kinyithatóak. A mechanikus kulcsok között igen elterjedt a hagyományos két- és négypályás változat. Egyre jobban tért hódít a szimmetrikus kulcs, amely használatkor közömbös, hogy melyik felével helyezzük a zárba, előny tehát az, hogy nem kell mindig megkeresni a felső oldalt. A többkulcsos rendszerek mellett elterjedtek az egykulcsos megoldások is. Az utóbbiak nagy előnye, hogy a gépkocsihoz adott egyféle kulcs az összes zárszerkezetet működteti. Hátránya, hogy egy kulcs (vagy zárbetét, ajtóból, üzemanyag tank fedélből) megszerzése tökéletesen elegendő a gépkocsiba való bejutáshoz, vagy indításhoz. A zárbetét hiánya egy későbbi, tervezett lopási szándékra utal, ezért célszerű a gépkocsit fokozottabb felügyelet alá vonni. A zárak viszonylag gyenge ellenálló képességét a legkülönbözőbb rejtett és egyben elektronikus zárakkal próbálják biztonságosabbá tenni.

 

Kézifékzár

A gépjárművek illetéktelen használatát, illetve ellopását akadályozzák meg a biztonsági kézifékzárak. A kézifékzár három, másoknál több számjegyű, állandó kódszámú mechanikus zárral kerül kialakítása, amelyet a gépkocsi kézifékkarjára (vagy abba) szerelve és a kódszámot elállítva megakadályozható az előzőleg behúzott kézifékkar kiengedése. A biztonsági kézifékzár természetesen csak megfelelő műszaki állapotú kézifék-berendezés esetén nyújt kellő védelmet, és csak akkor működik megbízhatóan, ha a kézifék jól van beállítva, azaz hatékonyan rögzíti a kocsi hátsó kerekeit.

 

Sebességváltózárak

A sebességváltózárak olyan speciális, magas törésállósággal, savállósággal készült fémszerkezetek, melyek rögzítik a váltókart (általában hátrameneti állapotban), ezzel megakadályozzák sebességbe kapcsolását, illetve rendeltetésszerű működését. A sebességváltókar rögzítése mindig parkolási helyzetben történik. Jelenleg külső és belső zárszerkezetek ismertek.

 

Kormány és pedálzárak

A gépkocsi vezetésének elengedhetetlen feltétele, hogy a kormány, a pedálok (tengelykapcsoló, fék- és gázpedál), valamint a sebességváltó zavartalanul kezelhető legyen. A bilincsszerkezetek a kormánykerék és az egyik pedál (fék- vagy tengelykapcsoló pedál) egymáshoz rögzítésével akadályozzák meg azok szabad elmozdulását. Ez az igen egyszerű mechanikus védőeszköz a kocsi feltörése után nehéz feladat elé állítja a tettest. E bilincsszerkezetek hatásossága a lakat, illetve a zár minőségétől és a felhasznált fém keménységétől függ.

 

Motortér-zár

A motortér zár általában egy elektro-mechanikus zárszerkezet, mely a gépjárműbe épített eredeti motortér zártól függetlenül működik. A zárszerkezet nyitása a tulajdonos által ismert helyről történik. Egyes riasztóberendezéseknél e nyitási funkció még egyéb előzetes azonosítási, élesítési, kódbeviteli és időbeli korlátokhoz van rendelve. A motortér zár jó szolgálatot tesz a gépjármű riasztó berendezésének szabotázsvédelme és a gyújtás megszakítás (immobilazer) megkerülésének megakadályozása szempontjából is. A módszer hátránya a szerviz üzemmód hiánya, illetve gyors műszaki beavatkozásnál a késedelmes nyitási lehetőség.

Lélektani hatáson alapuló mechanikai védelmi eljárások

Az illetéktelen használat, illetve a lopás elleni, lélektani hatáson alapuló megelőző védőeljárások igen hasznos tartozékok lehetnek az autóban. Ezek közé sorolhatók többek között a kormánykerékre és a rendszámtáblára erősíthető, lopásra figyelmeztető szerkezetek. Ezek vizuálisan hívják fel a figyelmet arra, hogy a gépjármű eltulajdonítása előreláthatólag problémás lesz, vagy pedig jól jelzik, hogy a tettes lopott gépkocsival vesz részt a forgalomban. Ilyen szerkezetek például a mechanikus kormány és pedálzárak, kézifék és sebességváltó zárak, kerékőrök, rendszámtábla zárak, külső csomagtartó zárak stb..

 

Elektronikai védelmi módszerek

Az elektronikus autó-riasztó berendezések célja a sértett és környezetének „értesítése” a gépkocsit ért jogtalan támadásról. A riasztás általában hangjelzéssel jár, így a környezetre aktívan hat. Az elektromos autóőrző riasztóberendezések közé tartoznak a mozgásérzékelős és a nyílászárók védelmén alapuló jelfogós riasztóberendezések. Működésük lényege, hogy bekapcsolt állapotban megszólaltatják a kürtöt vagy külön szirénát, ha a kocsi megmozdul. A megfelelő érzékenység ésszerű beállítása szükséges. A nyílászárók védelmén alapuló egyszerű jelfogós riasztóberendezések többségének az a hátránya, hogy addig működnek, amíg az akkumulátor ki nem merül vagy ameddig a tulajdonos a riasztást nem szünteti meg. Előnyük: egyszerűségük és olcsóságuk. Az ún. hagyományos elektronikus riasztó berendezések is folyamatos fejlesztéseken esnek át, így egyre „intelligensebbek”, mely azt jelenti, hogy bizonyos idő múlva a riasztási hangsugárzás megszűnik, az csak újabb jogtalan beavatkozásra indul el.

Fontos előrelépést jelentenek azok az újabban alkalmazásra kerülő technikák, melyek nem a gépkocsi körüli helyszín riasztására helyezik a hangsúlyt, hanem mások számára hallhatatlan rádióhullámokkal hívják fel az autótulajdonos és más illetékesek, pl. a rendőrség figyelmét a készülő vagy a már megtörtént akcióra. Műholdas kapcsolat felhasználásával lehetséges a gépkocsi tartózkodási helyének folyamatos nyomon követése, a gépkocsi működésének letiltása, stb. Ezek a módszerek új lehetőségeket hoztak a gépkocsi-riasztórendszerek fejlesztésében, alkalmazásában is. A korszerű elektronikus autóőrző védő- és riasztóberendezések megakadályozzák a gépkocsi motorjának elindítását, jelzik a kocsi megmozdítását, megemelését, a nyílászárók kinyitását, bármely elektromos fogyasztó bekapcsolását, a gépkocsialkatrészek leszerelési kísérleteit. Így nemcsak a gépkocsit, hanem az annak utasterében levő tárgyakat is védik. A hagyományos riasztók alkalmazásánál sajnos negatív tapasztalat, hogy az esetek többségében a tulajdonos nem hallja saját autójának riasztóját, vagy nincs a közelben, a környezet pedig a gyakori riasztások miatt közömbössé vált.

A legnagyobb biztonság a különböző alapelveken működő, a védekezést több oldalról biztosító védelmi eljárások, eszközök és berendezések együttes alkalmazásával érhető el.

Új elektronikus védelmi kiegészítő berendezések

A tulajdonos védelmét szolgálja még az ún. „rablásvédelmi” funkció, melynek aktiválása esetén, a riasztóberendezés -felszereltségtől függően-, GPS jelzést ad a központnak és meghatározott idő elteltével megállítja az eltulajdonított autót. A jelzések átvitelére alkalmaznak még URH, mobil telefon hang, vagy sms üzenet stb.technikákat is, ahol az autó és a kezelő között kölcsönös kommunikáció létesíthető. Így a gépjármű riasztó berendezésének távolról is utasítások adhatók.

A nyomkövetővel felszerelt rendszer azonosítja a gépjárművet, annak helyzetét, mozgását, irányát. A nyomkövetők közül legelterjedtebb az un. műholdas azonosító rendszer. A kódadók elterjedését a hagyományos távnyitók manipulálhatósága segítette elő. A 90-es évek közepéig a gépjárműriasztó berendezések 80-90 %-a hagyományos távirányítóval rendelkezett. Ezt követően új minősítési rendszereket vezettek be, egyben magasabb kategóriába sorolták az ún. ugrókódos riasztókat. Ezek a távnyitók már nem azonos kóddal nyitottak és zártak ( kapcsolták -ki és be a gépjármű riasztóját) így biztonságosabbak voltak. A tökéletesebb megoldást a véletlenszerűen generált ugrókódok alkalmazása jelentette, mely már lehetetlenné tette a kódok távmásolását, ellopását, illetve annak megfejtése már csak a legprofibb és számítástechnikában jártas, nagyon magas műszaki háttérrel rendelkező bűnözőknek sikerülhetett.

A nyomkövető, helymeghatározó rendszerek

 

Lokális földi rendszerek

Az aktív védelmi rendszerek esetében a járműbe egy kisméretű rádiófrekvenciás jeladó kerül beépítésre. A különféle kivitelű jeladókhoz automatikus működésű távszabályozó tartozik. Ha a gépkocsi vezetője a távszabályozóval együtt eltávolodik az autótól, bizonyos idő elteltével a jeladó figyelő állapotba vált. Ettől kezdve, ha feszültségváltozás jön létre a gépkocsi villamos rendszerében (pl. az indítómotor működtetése), akkor a vészjelek sugárzása beindul.

A készülék a jármű illegális használata esetén aktivizálódik. Ezek a vészjelek az erre a célra készített speciális vevőkészülékkel érzékelhetőek. A vevőkészülékeket rendőrautókban főútvonalak mellé, a határátkelőhelyekre célszerű telepíteni.

A passzív védelmi rendszernél a jeladót általában egy jelfogó „megkérdezi”, majd az válaszol, így jelt ad magáról, helyzetéről, irányáról. Például az elektronikus rendszámtáblaként és elektronikus jogosítványként, forgalmi engedélyként funkcionáló, fényképes TROMF-kártya (Távleolvasós Rádiófrekvenciás Országos Multi-Funkciós) 0,5 – 10 m távolságban érintés nélkül azonosítható, az elektronikus rendszám nagy sebesség mellett is biztonságosan leolvasható. A TROMF rendszer a „néma” riasztás elvét alkalmazza, vagyis a kártyák nem sugároznak ki állandó jelet, csak a leolvasó „kérdésére” válaszolnak. Igény esetén a tulajdonost értesíti kb.1000 méteres tartózkodási körön belül. Ezeknek a körözési idő lerövidítése szempontjából van jelentőségük. Más rendszereknél a gépjármű azonosító rendszer számítógépes videó-egysége automatikusan felismeri az álló és a mozgó járművek rendszámát, rádiófrekvenciás azonosító rendszere azok rádiófrekvenciás kódját, az azonosító kártya pedig egyértelműen egymáshoz rendeli a gépjárművet és annak tulajdonosát. A felismert adatok alapján adatbázisában azonosítja a járműveket és az így nyert információkat kommunikációs csatornáin át a kívánt helyre továbbítja. A rendszer helyhez telepített és gépkocsiba szerelt formában, valamint hordozható kivitelen egyaránt kialakítható.

A rendszámfigyelő rendszerek általában klub-rendszerek, az adatok felhasználása a tulajdonoson múlik, míg szélesebb körű alkalmazásukra a hatóságokkal való együttműködési szerződések alapján kerülhet sor.

 

Globális rendszerek

 

Global Positioning System, a „GPS”

A GPS rendszert az Amerikai Egyesület Államok Hadügyminisztériuma kezdte el fejleszteni 1973-ban. A műholdas navigációs rendszerrel egy adott „objektum” helyzete, sebessége, mozgása, mozgás-iránya, a földön bárhol és bármilyen időjárási viszonyok között meghatározható. Napjainkban pedig már széleskörű civil felhasználásával is találkozhatunk, így a gépjárművek helymeghatározásával jelentősen elősegíti a felderítést és a bűnmegelőzést is.

Meg kell említeni, hogy egyes GPS készülékek olyan szolgáltatásokkal is rendelkeznek, melyek nem feltétlenül igénylik a központi távfelügyeleti GPS szolgáltató közreműködését, tehát az adatok vétele történhet kisebb közösségekben (pl. autótulajdonosok klubja, polgárőr szervezet, lakóközösség, SZEM – tagok, vagy akár egyéni számítógépen is). A GPS rendszer sem tökéletes, de az eltulajdonított gépjárművek nagy részét képes időben megvédeni és megtalálni. A felderítést, vagy észlelést nehezíti, ha a bűnözők tevékenységüket megfelelő műszaki háttérrel fedezik (pl. fémfóliával való letakarás, konténerben való szállítás, illetve GSM hálózat blokkolása). Egyes terepviszonyok az árnyékoltság miatt szintén nehezíthetik a GPS rendszerek működését. A jeltovábbítás szabotálása ellen a legtöbb GPS vevőkészülék fel van szerelve. Magyarországon több gépjárművédelmi GPS szolgáltató működik, az 1997-es belügyminisztériumi gépjárművédelmi tender „győztesei” egymással és a hatóságokkal szerződés alapján működnek együtt.

GPS-GSM segélyhívó rendszerek

A pozíció meghatározáson alapuló segélyhívó rendszerek alapja a GPS, ahol az átviteli technikát szintén – a már ismertetett – GSM mobil kommunikáció biztosítja. A segélyhívás alapján a bajba jutott személy (autós) pozíciója méterre pontosan meghatározható. A segélyhívó berendezésbe szöveges átvitel is programozható. A jelzés átvitelt általában kis hatótávolságú rádióadó biztosítja a személy és a gépjármű között, így a vészjelek továbbítása a központba végül is a gépjármű központi berendezésén keresztül valósul meg. A segélyhívó kiválóan alkalmas támadás, baleset, vagy bármely vészjelzésre (egyéb rendkívüli esemény jelzésére a gépjárműbe telepített segélyhívó rendszerből).

 

 

 

 

Egyedi azonosító rendszerek / chipek, látható és nem láthatójelölések/

 

Jelölés üvegen

A passzív védelmi rendszer igen egyszerű felépítésű. A nyilvántartásba felvett járművek üvegfelületeire eltávolíthatatlan módon felviszik a gépkocsi rendszámát. Amennyiben közúti, vagy határellenőrzésnél olyan járművet találnak, melynél az üvegre írt rendszámok eltérnek a rendszámtáblákon láthatótól, akkor a nyilvántartás segítségével azonosítható, hogy az autó lopott-e.

A MY-CAR rendszer számos európai országra kiterjed, amelyben a nyilvántartás alapja a gépkocsi gyári és hatósági adataitól teljesen függetlenül megállapított betűkből és számokból álló kód. Ezt a kódjelet a gépkocsi üvegfelületeibe homokfúvással, előkódolt sablon segítségével viszik fel. A jelölésnél felvett adatok bekerülnek a hazai nyilvántartással párhuzamosan az európai számítógépes nyilvántartási rendszerbe is. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a gépkocsi tulajdonosa megkapja a „MY-CARD” elnevezésű azonosító kártyát.

A passzív eszközökkel dolgozó biztonsági rendszer hatékonysága és eredményessége alapvetően függ attól, hogy a hatósági ellenőrzések (rendőrség, stb.) során mennyiben érvényesítik a figyelési rendszerben rejlő lehetőségeket. Kétségtelen előny az elkülönített kódrendszer alkalmazása, ugyanis az alkalmazott kódjel a gépkocsit teljes életútján végigkíséri, tulajdonostól és rendszámváltozástól függetlenül. További előny a működő európai szintű rendszerbe való kapcsolódás, ami a határokon kívüli követést is lehetővé teszi.

Jelölés a gépjármű karosszérián

A jelölések célja kettős, a lopás megelőzése, az ellopott jármű megtalálás esetén pedig az azonosítás. A gépjármű külső és belső felületén a jelölés lehet látható, vagy nem látható (pl. UV). A látható jelölések lehetnek; rendszám, alvázszám töredék, egyedi kód, név, fantázianév. Továbbá a jelölés lehet eltávolítható és nem eltávolítható (a festék látható, vagy nem látható bediffundál az alatta lévő festékanyagba, sőt a fémrétegbe is).

 

Chipek elrejtése

A chipek egyedi azonosító jelzéseket hordoznak a gépkocsiról, amik láthatóan (leolvasási hely), vagy rejtve vannak a gépkocsiban. A gépjármű egyes esetekben, pl. valamely klubrendszerhez való tartozás esetén egységesen azonosítható, míg más esetekben csak a tulajdonos iránymutatása alapján kereshető az egyedi azonosító jel (chip). Az egyéni védelmi módszerekbe alapvetően bevonható és megkereshető szervezetek az autóklubok, jelölést végző szervezetek, klubok, riasztó rendszereket szerelő és azokat felügyelő klubrendszerek vagy vállalkozások, civil autókereső rendszerek, tanácsadó irodák, biztosítók, segélyhívók stb. A biztosítók listával rendelkeznek azon berendezésekről (riasztók, nyomkövetők, azonosító eljárások), melyek a gépjárművédelemben felhasználhatók és javasoltak..

Az oldal tartalma a forrás pontos megjelölésével, http://vtpe.hu szabadon felhasználható!

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/jo-tanacsok/gepjarmuvek-biztonsaga/