máj 25 2012

Kirívóan közösségellenes magatartások

Az Országgyűlés megalkotta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, mely 2012. április 15. napján lépett hatályba. A törvény alapján a jövőben kizárólag törvény által büntetni rendelt, a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet szabálysértésnek. Az önkormányzatok kötelesek 2012. május 31. napjáig hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértéseket.
Az önkormányzatok által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésének kötelezettsége ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a jövőben ezeket az eddig tiltott magatartásokat ne lehetne szankcionálni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 2012. április 15. napján hatályba lépett 51. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ezertől ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabása kerül elrendelésre. Ezen közösségellenes magatartások helyi szinten való szankcionálása szükséges ahhoz, hogy a helyi rendeletekben foglaltakat az önkormányzat betartathassa a településen élő, a településen tevékenykedő polgárokkal.

A mellékletben megtalálható a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület javaslata a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletre.

javaslat kirívó közösségi magatartásokról szóló önkormányzati rendeletre

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/kirivoan-kozossegellenes-magatartasok/

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.