máj 01 2012

Köszöntjük honlapunkon

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület elnöksége és tagsága arra törekszik直送・代引不可姫系カラフルローチェスト/収納タンス 【4段 ピンク×取っ手:おまかせ/全12個】 幅120cm 日本製 【完成品】【代引不可】別商品の同時注文不可, hogy lakótársainkビューモント ウィスキーメジャースタンド ロータリー式 6本立 1oz黒 PMZ011 【ポイント10倍】, intézményeinkPanasonic アイプロシリーズスーパーダイナミック方式屋内対応ボックス型ネットワークカメラ(レンズ別売) WV-SPN531, civil szervezeteink túl tudjanak lépni az „oldja meg a rendőrségカロヤンシリーズで最高峰の医薬品発毛促進薬!, azért fizetjük” nézeten és mindannyian belső késztetésnek érezzük gyermekeink◎《お作り又はお取り寄せ》K18WG/K18YG&PG サークルモチーフロングネックレス大人のロングネックレス, lakókörnyezetünk biztonságátビニールカーテン のれん式 (静電透明・フラット)厚み2mm×幅300mm×長さ30m巻 国産品 1巻, fejlődését【FINAL SALE】ホーセンブース HOORSENBUHS ID BRACELET ブレスレット HB0582 SS.
Bízunk abbanヌメ革トートバッグCI-VA 1832VOLA, hogy a jó példa „ragadós” leszwww.thebradshawagency.com, és minden vecsési arra fog törekedni hogy városunk ne csak a káposztáról legyen híres吉田カバン ポーター ボンド 3WAY ブリーフ(B4対応) PORTER BOND ビジネスリュック ビジネスバッグ ブリーフケース ナイロン 通勤 通勤バッグ メンズ 859-05606, hanem dinamikus gazdaságáról, fejlett infrastruktúrájáról, magas színvonalú szolgáltatásairól, biztonságos otthonairól, példás közösségi életéről, valamint kulturált, egymással törődő, barátságos lakosairól is.

                                               
                  

  „Egy deka prevenció annyi, mint egy kiló gyógyító munka”
Cesare Beccaria 

A lakosok és politikusok egyaránt aggódnak az Európa valamennyi településén érzékelhető nagyarányú bűnözés, erőszak és nyugtalanság miatt. Az elmúlt időszakban számos sikeres példát láthattunk a bűnözés csökkentésére és a közösségek biztonságának fenntartására, azonban még mindig aggasztóan nagy a lakásbetöréseknek, a garázsok, üzletek kifosztásának száma. Nem csökkent a rendbontás, a csendháborítás, a vandalizmus, szaporodnak a falfirkák, mindezek a lakókörnyezet lepusztulásának érzékelhető jelei. A rasszista bűncselekmények, a családi erőszak, a fiatalkori bűnözés, a gépjárműlopás, a kábítószerrel és alkohollal kapcsolatos bűnözés sem mutat csökkenést. Gyakoribb a csavargás, nő a hajléktalanok száma, a koldulást sem sikerült visszaszorítani, miközben újabb problémát jelentő bűnözési helyszínek tűntek fel, ilyen például a bevásárlóközpontok.

A társadalom „betegségének” ezen tünetei leginkább a városokban tapasztalhatók.

Mi az oka ennek?

Általánosan elfogadott magyarázat, hogy bűnözést kiváltó ok a munkanélküliség, az emberi életkörülmények megteremtéséhez szükséges jövedelem megszerzésének nehézsége. Nem kevéssé meghatározó a bűncselekmények elkövetésére való alkalmak növekedése, a társadalmi kontroll hiánya, a kiszolgáltatottság és a kirekesztettség, az elhanyagolt fizikai környezet, a nem megfelelő lakáskörülmények. A családi problémák, az identitászavar, a vallási és erkölcsi kötődés hiánya, de a közösségi szolidaritás csökkenése is döntő szerepet játszhat, ahogy nem becsülhetjük le a média erős erőszak-közvetítő hatását sem. A felderítési mutatók sok helyütt folyamatosan leszálló ágban vannak. A rendőrségnek bejelentett kisebb súlyú bűncselekmények aránya egyre alacsonyabb. Úgy tűnhet, mintha az állampolgárok bizalma csökkenne a nyomozó és  igazságszolgáltatási hatóságok iránt. A visszaeső bűnözést továbbra sem sikerült visszaszorítani, s mindez teret adhat arra, hogy a jelenlegi büntetőrendszer hatékonysága megkérdőjeleződjék. Korrupcióra is számos példa akad, ami kedvezőtlenül hat a lakosságnak a bűnmegelőzési politikába vetett hitére.

Hiába állítják a szakemberek, hogy a fiatal, munkanélküli, városi férfiak esnek leggyakrabban bűncselekmények áldozatául, a média szenzációk iránti érdeklődése – különösen feltűnő az erőszakos és a gyermekeket érintő esetekben – hozzájárulhat az állampolgárok biztonságérzetének megrendüléséhez, s a politika sem mindig ártatlan, amikor e félelmet kihasználva érvel.

Az Európai Városi Charta szerint az európai állampolgároknak „joguk van biztonságos – és lehetőség szerint – bűnözéstől, erőszakos cselekményektől és agressziótól mentes településeken élni”. Az Amszterdami Egyezmény 29. cikkelye kifejezi az Európai Unió azon törekvését, hogy a tagállamok a rendőrségi és jogi együttműködésen keresztül közösen lépjenek fel a bűnözés megelőzése érdekében, magas színvonalon biztosítva az állampolgárok számára a szabadságot, a biztonságot és az igazságszolgáltatást.

A felsorolt veszélyek elhárításának, és az állampolgárok biztonságérzetének, egyben tényleges biztonságának érdekében fontos, hogy a kormányzatok országos, regionális és helyi szinten egyaránt:

–   felismerjék, hogy biztonság nélkül nincs szabadság, és biztonságos környezetben élni alapvető emberi jog kell, hogy legyen;

–   törekedjenek arra, hogy a bűnözés megfékezésének ügye elsőbbséget élvezzen és az ehhez szükséges források rendelkezésre álljanak;

–   felismerjék azt, hogy a bűnözés megelőzése nem csupán kevésbé költséges megoldás, mint annak megtorlása, hanem olyan szemlélet, amely az emberi méltóságra helyezi a legnagyobb hangsúlyt;

–   alakítsák ki azt az állampolgári gondolkodást, amelyben tudatosul, hogy a jogokhoz felelősségek is társulnak, és kölcsönösen kell felelősséget vállalniuk állampolgártársaik épsége és lelki nyugalma érdekében.

Az önkormányzatok képesek a leginkább meghatározni a bűnmegelőzéssel foglalkozó elképzeléseket és irányelveket. Vonatkozzanak azok akár az alternatív büntetésekre, a közösségi rendészetre, az analfabetizmus megszüntetésére, az állampolgári ismeretekre, a kommunikációra vagy a különböző partnerek közötti programok koordinálására. Az emberek az önkormányzatokat potenciális és tényleges válsághelyzetekkel kapcsolatban a legelérhetőbbnek és a legjobban tájékozottnak tartják Az önkormányzatoknak kulcsszerepük lehet a hatáskörükbe tartozó egyes ágazati politikák célkitűzéseinek alakításában, így biztosítva, hogy azok a biztonság szempontját figyelembe vegyék.

Ilyen feladatok például:

–   a várostervezés, ideértve a tömegközlekedést, a közvilágítást és az útkereszteződéseknél alkalmazott biztonsági intézkedéseket;

–   lakossági szolgáltatások nyújtása, iskolák, játszóterek, stadionok, uszodák, szociális és oktatási központok létesítése és működtetése;

–   családjóléti és – támogatási politika, amelynek célja, hogy segítse a szülőket a felelősségvállalásban;

–   karbantartó, felügyelő és biztonsági személyzet alkalmazása a közintézményekben és irodákban;

–   iskolán kívüli szociális és oktatási szolgáltatások;

A bűnözéstől való félelem – akár valóságon alapul, akár képzelt –, a lakosságot érzékenyen érinti. A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait. Nem feltétlenül a bűnözés legsúlyosabb formái azok, amelyek az aggodalmat kiváltják. A bűnözési félelemről szóló elemzésnek a közösségi élet azon szempontjaira is ki kell terjednie, amelyek nem minősülnek ugyan bűncselekménynek, de amelyeket a közösség a jólétére és biztonságérzetére nézve fenyegetőnek talál. A bűnözéstől való félelem csökkenti a lakosok egymás és

különböző közösségeik iránti bizalmát, kedvezőtlen hatással van a gazdasági fejlődésre, az üzleti befektetésre, és rontja az  élet minőségét.

A média rendkívül fontos szerepet játszik a biztonságérzet formálásában. A bűntényekről szóló híradások a társadalmi kommunikáció és a média lényeges alkotórészei. Különösen fontos a média felelőssége, mert egyfelől a bűncselekményekkel és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos információközlésben tájékoztató, nevelő szerepe van, de a bűnözés túldramatizálásán és eltúlzásán keresztül negatív hatása is lehet. [1]

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület elnöksége és tagsága arra törekszik, hogy lakótársaink, intézményeink, civil szervezeteink túl tudjanak lépni az „oldja meg a rendőrség, azért fizetjük” nézeten és mindannyian belső késztetésnek érezzük gyermekeink, lakókörnyezetünk biztonságát, fejlődését.

Bízunk abban, hogy a jó példa „ragadós” lesz, és minden vecsési arra fog törekedni hogy Vecsés ne csak a káposztáról legyen híres, hanem dinamikus gazdaságáról, fejlett infrastruktúrájáról, magas színvonalú szolgáltatásairól, biztonságos és kényelmes otthonairól, példás közösségi életéről, valamint kulturált, egymással törődő, barátságos lakosairól is.[1] Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa: Bűnmegelőzési ajánlások önkormányzatoknak, Európa Tanács. 2003.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/koszontjuk-honlapunkon/

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.