Tag: köszönet

ápr 26 2013

Főkapitányi elismerés Német Tamás polgárőr társunknak

2013. április 25-én a Rendőrségi Igazgatási Központ Teve utcai épületében tartotta évértékelő szakmai fórumát a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ).

A rendezvényen egyesületünket óriási megtiszteltetés érte:

dr. Mihály István r. dandártábornok úr, Pest Megye Rendőrfőkapitánya a rendőrség és a polgárőrség együttműködésének elősegítése érdekében 2012. évben végzett munkája elismeréseként, a VTPE és a BPSZ előterjesztése alapján rendőrfőkapitányi elismerő oklevélben részesítette Német Tamás polgárőr társunkat.

Német Tamás 2012. júniusa óta polgárőr, a tavalyi évben összesen 340 óra közterületi szolgálatot teljesített, melyből 136 órát rendőrrel közös szolgálat volt. Aktivitását jól mutatja, hogy idén nem egész négy hónap alatt már többet teljesített, mint 2012-ben.

Az elismerésnek különös jelentősége van számunkra, hiszen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ilyen jellegű elismerésben polgárőrt – tudomásunk szerint – még nem részesített.

A rendezvény másik nagy meglepetése, hogy a 2013. márciusi rendkívüli időjárási viszonyok során tanúsított kiemelkedő helytállásért elismerő oklevelet adományozott egyesületünknek. Amint arról korábban beszámoltunk, 2013. március 15-én kettő, 16-án 3 polgárőr társunk indult és vett részt az M1 autópályán rekedt emberek és járművek mentésében.

Gratulálunk az elismerésben részesülteknek !

VTPE március 15. oklevél Német Tamás oklevél Német Tamás elismerés

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/fokapitanyi-elismeres-nemet-tamas-polgaror-tarsunknak/

ápr 24 2013

Körözési akció a XII. kerületben

A mai napon a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság felkérésére gépjármű-felderítő akcióban vettünk részt.

2 különböző helyszínen több, mint 1200 járművet ellenőriztünk, mely során összesen 10 esetben fedtünk fel lejárt műszaki vizsgával közlekedő vagy forgalomból kivont járművet.

A felfedések mellett a rendőrség különböző közlekedési szabálysértések (biztonsági öv, telefonhasználat, stb) miatt is intézkedett.

Második alkalommal ért minket a megtiszteltetés, hogy a főváros egyik legkiemelkedőbb rendőrkapitánysága kéri  a közreműködésünket. Ismételten bebizonyosodott, hogy az online rendszámfelismerő rendszer nagyon hatékony segítséget nyújt a hivatásos rendvédelmi szerveknek.

Folytatás következik.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/korozesi-akcio-a-xii-keruletben/

ápr 21 2013

Évértékelő közgyűlés

Szombat délelőtt az Airport Hotel Stáció konferenciatermében tartottuk meg a 2012. évet értékelő közgyűlésünket.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte:

– Tábori Ferenc alpolgármester úr,

– Kardos Pál elnök úr, a BPSZ elnöke,

– dr. Hegedűs György úr, a BPSZ elnökhelyettese

– Markos György színművész úr, az OPSZ és a BPSZ elnökhelyettese,

– Balaton János r. hadnagy úr, a Vecsési Rendőrőrs parancsnok-helyettese,

– dr. Hegedűs Györgyné, a BPSZ ügyviteli kabinetének vezetője,

– Liptai Rita, a Polgármesteri hivatal főelőadója.

A közgyűlés a 2012. évi szakmai beszámolóval kezdődött. Suskovics Zoltán, az egyesület alelnöke elmondta, hogy 2012. mind a szolgálatellátás mennyisége, mind annak minősége tekintetében kiemelkedő év volt. Az év elején betervezett 3880 szolgálati óra helyett 5419 óra polgárőr szolgálatra került sor, melynek fele önálló járőrszolgálat, 13-13 %-a rendőrséggel közös, illetve rendezvénybiztosítás volt. Kiemelt jelentőséggel bírt az eszközbeszerzés (rádiók, technikai eszközök), a tagtoborzás és a különböző prevenciós programok működtetése. Az elmúlt év fontos mérföldköveinek nevezte a polgárőr törvény, a szolgálati és etikai szabályzat hatályba lépését, a tiltott közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a külső kommunikáció fejlesztését.

Hanek Gábor elnök úr az egyesület pénzügyi beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat  kiemelt támogatása (8.500.000 Ft) nélkül lehetetlen lenne ilyen mennyiségű és színvonalú munkát végezni. A bevételi oldalon komoly tételt jelentett a BPSZ-től pályázat útján elnyert 800 ezer forint, valamint a Pest Megyei Közgyűlés által elismerésként adományozott 200 ezer forint is. Kiadási oldalon jellemzően az üzemanyagköltség, a lízingdíjak, a gépjármű-javítások, az adók, az eszközbeszerzések és a kommunikáció volt a legjelentősebb tétel. Külön kiemelte, hogy a javíttatási költségek kiemelkedően magasak voltak, mely az idei évben nem felvállalható.

A 2013. évi költségvetés-tervezetben szintén kiemelt helyen szerepel az önkormányzati támogatás és a BPSz pályázat, valamint a DPMV Zrt. kiemelt támogatása.

Tisza Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, hogy az egyesület működése és gazdálkodása jog- és szabályszerű, átlátható volt, hiányosságot nem fedtek fel.

Kardos Pál elnök úr megerősítette, hogy a vecsési polgárőrök mind a szolgálatellátás színvonalában, mind az újítások, jó gyakorlatok kezdeményezése terén az élen járnak. Ennek sok egyéb között egyik eredménye, hogy a Belügyminisztérium által kezdeményezett 100×100 programba egyesületünk az eddigi színvonal és a jó gyakorlatok “exportálása” miatt került befogadásra. Külön kiemelte, hogy az adminisztrációs tevékenység, a jelentések, beszámolók jó példaként szolgálhatnak a többi polgárőr egyesületnek is. Felhívta figyelmünket, hogy május hónapban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen jelzőőri és helyszínbiztosítási képzésre kerül, melyre minél több polgárőrt várnak.

Tábori Ferenc alpolgármester úr beszédében elmondta, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság és a biztonságérzet javítására. Elmondta, hogy hosszú út vezetett a vecsési polgárőrség jelenlegi színvonaláig, de évek óta érezhető a fejlődés és a közbiztonságra, valamint a lakosságra gyakorolt hatása. Lehetőségeikhez mérten a jövőben is támogatni kívánják egyesületünket és hasonló színvonalú tevékenységet kérnek tőlünk.

Markos György színművész úr, az OPSZ és a BPSZ elnökhelyettese az összetartás és a közös célok fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy Vecsés mind a támogatás, mind a szakmai kapacitás tekintetében kivételes helyzetben van, különösen úgy, hogy az önkormányzat nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi támogatást is biztosít.

A beszámolók elfogadását követően a Felügyelő Bizottság lemondás miatt megüresedett helyére Hubayné Büki Katalint választotta.

A rendezvény legörömtelibb pillanata a elismerések átadása volt:

A kiváló polgárőr szolgálatért és a bűnmegelőzési programokban való részvételért BPSZ Elnöki elismerő oklevelet kapott Keszthelyi Péter polgárőr társunk.

A március 15-i rendkívüli időjárási viszonyok idején tanúsított példaértékű hozzáállásáért oklevelet kaptak Hubayné Büki Katalin, Bányai János, Jenei Dávid, Sárvári Zoltán és Tisza Ferenc polgárőr társaink.

A polgárőrség érdekében végzett tevékenysége, egyesületünknek nyújtott segítsége, valamint a város biztonságáért végzett munkája elismeréseként egyesületünk tiszteletbeli tagjává fogadtuk Liptai Rita asszonyt, a Polgármesteri Hivatal főelőadóját.

A 2012. évi rendőrséggel közös szolgálatellátás elismeréseként a Pest megyei Rendőrfőkapitány elismerésben részesíti Német Tamás polgárőr társunkat. Az elismerés átadására 2013. április 25-én a Rendőrségi Igazgatási Központban kerül sor.

A közgyűlés hivatalos lezárásaként virággal és itallal köszöntük meg díszvendégeink részvételét, ezt követően egy kellemes ebédre került sor a szálloda éttermében.

Az ebéd után némileg lazább öltözetben, továbbra is jó hangulatban, kockás abrosz mellett vitattuk meg a tavalyi év tapasztalatait, a jövő év kihívásait. 22:00 órakor végeztünk. 🙂

A szakmai és pénzügyi beszámoló prezentációja:

2012. évi szakmai beszámoló közgyűlésre

558104_603985406295725_4483318_n DSCN0048 DSCN0055 DSCN0057 DSCN0067 DSCN0079 DSCN0095 DSCN0122 DSCN0123

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/evertekelo-kozgyules/

ápr 16 2013

Új tagokkal bővültünk

Nagy örömünkre szolgál, hogy a korábban meghirdetett tagtoborzási hirdetés alapján a mai napig csapatunk 4 fővel bővült.. A legjobb hír, hogy valamennyi új társunk vecsési, így megfelelő hely- és személyismerettel rendelkeznek.

Jelenleg a meghatározott 3 hónapos próbaidejüket töltik, ezalatt alapismereti vizsgát kell tenniük.

Új társaink a mai napig összesen 289 óra polgárőr szolgálatot adtak, így mondhatjuk, hogy valóban aktív csapat jött össze.

Csak így tovább.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/uj-tagokkal-bovultunk/

Már 17 2013

Köszönet a helytállásért

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület ezúton fejezi ki elismerését és köszönetét a 2013. március 14-16. közötti rendkívüli időjárási helyzetben helyt álló rendőröknek, tűzoltóknak, honvédeknek, polgárőröknek és a jó érzésű, tenni akaró állampolgároknak.

Bebizonyosodott, hogy van összefogás, empátia és aktív tevékenység is.

Külön köszönjük Hubayné Büki Katalin, Bányai János, Jenei Dávid, Sárvári Zoltán és Tisza Ferenc polgárőr társainknak a mentésben való részvételt, szép munka volt.

Az M1-en készült képek itt találhatóak.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/koszonet-a-helytallasert/

feb 26 2013

Hétvégi események – kissé megkésve

Mozgalmas hétvégénk volt.

Péntek este 11 fővel és 4 autóval vettünk részt a Vecsési Rendőrőrs által szervezett fokozott ellenőrzésen, melyhez -. az ellenőrzés alá vont terület mérete és elhelyezkedése miatt – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság járőrei is csatlakoztak. Feladatunk a kijelölt terület lezárása, az esetleges menekülők visszatartása volt, de szerencsére semmilyen problémára nem került sor.

20130222_211718 20130222_211726 20130222_211952 20130222_211958 20130222_212006

Az éjszaka folyamán a Katona József utcából egy folyamatban lévő betörésről kaptunk bejelentést, de sajnos az elkövető a helyszínre érkezés előtt elmenekült a helyszínről. A környéket kutyával, gyalogosan és autókkal is átvizsgáltuk, a közelben lévő szórakozóhelyeket is ellenőriztük, de nem akadtunk a nyomára.

Szombat hajnalban a Tamási Városi Polgárőr Egyesület meghívására, a Tamási Rendőrkapitányság és a környékbeli polgárőr egyesületek részvételével Tolna megyében vettünk egy gépjármű-felderítő akcióban vettünk részt. Az akció az együttműködés iskolapéldája volt, ezúton is nagyon köszönjük a meghívást és a lehetőséget.

Képek: ITT !

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/hetvegi-esemenyek-kisse-megkesve/

feb 11 2013

Bűnmegelőzési előadás a Gondozási Központban

Idősek védelmeA Gondozási Központ vezetőjének felkérésére ma délelőtt a “Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” program keretében bűnmegelőzési előadást tartottunk a vecsési nyugdíjasok részére.

Az előadás során tájékoztattuk őket a kifejezetten az időseket célzó – és sajnos vecsési vonatkozásokkal is bíró – csalásokról, az elkerülés lehetőségeiről, illetve a segítségkérés és segítségnyújtás módjairól.

Az idősek védelme kiemelt fontosságú a polgárőrség tevékenységében, az elmúlt években számtalan esetben nyújtottunk segítséget különböző ügyek, problémák kezelésében. Az egyébként kiválóan működő Gondozási Központ az idősek védelmével kapcsolatos erőfeszítéseink új lehetőségét nyitotta meg, hiszen így célzottan azokhoz jutunk el, akik a legveszélyeztetettebb korosztályba tartoznak.

Köszönjük a lehetőséget, reméljük lesz folytatás.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/bunmegelozesi-eloadas-a-gondozasi-kozpontban/

feb 09 2013

Csapatépítő program

2013. február 8-án csapatépítő programot szerveztünk. Sokat gondolkoztunk, hogy mivel köszönhetjük meg a lányok-fiúk egész éves munkáját, végül egyhangúan egy lövészet mellett döntöttünk. Sajnos betegség és munkahelyi elfoglaltság miatt csak 8-an tudtunk részt venni a budafoki GM Lőtéren tartott “örömlövészeten” de a tapasztalatok és az élmény miatt idén még biztosan megismételjük.

A délután folyamán Glicza Csaba vezetésével megismerkedtünk az alapvető biztonsági rendszabályokkal, a fegyverek működésével, aztán beindult a durrogtatás:

Glock 17, Grand Power K100 pisztolyok, Mosin-Nagant puska (az Ellenség a kapunál c. filmből lehet ismerős), VZ 858 gépkarabély, valamint különböző sörétes és golyós vadászpuskák fordultak meg a kezünk között.

Óriási élmény volt, köszönjük.

Mielőtt bárkiben felmerülne a kérdés: a polgárőrség továbbra sem jogosult szolgálatban lőfegyvert viselni, az esemény kizárólag csapatépítő, nem kiképzési célokat szolgált.

Fényképek: KATT !

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/csapatepito-program/