Tag: VTPE

jún 07 2012

Ittas kerékpáros, gázpisztolyos lövöldözés, hangoskodás – június 6-i események

Este hét óra körül a Telepi út – Anna utca kereszteződésnél egy szemmel láthatóan erősen ittas állapotban lévő személy próbált kerékpározni velünk szemben a járdán, de a járda teljes szélessége sem volt elég számára a közlekedéshez. A személyt felszólítottuk a nyilvánvaló szabálysértés abbahagyására, valamint figyelmeztettük az ittasságból és a jól láthatósági mellény hiányából adódó közlekedési balesetek közvetlen veszélyeire. A személy a kerékpárról leszállt azt a továbbiakban tolta és megköszönte a figyelmeztetést.  A férfi egyébként ugyanaz a személy volt, aki egy korábbi szolgálat során bántalmazta a sövény mögött az élettársát. Az élettárs most gyalogosan mögötte közlekedett és láthatóan béke és egyetértés volt közöttük.

Este fél nyolc körül az Erzsébet téri Martinka ABC előtt észleltük, hogy a játszótér előtt kb. 10 fő fiatalkorú személy a padokon hangosan beszélget, cigarettázik, alkoholt fogyaszt, illetve a járdán cross motorral közlekedik. A gépkocsiból kiszállva a fiatalok felé indultunk, amelynek hatására a motoros kis gázzal eltávozott, a többiek cselekményüket abbahagyták az ott létük alatt keletkezett szemetet összeszedték, majd a szeméttárolóban elhelyezték. Többen eltávoztak, mindössze 3-4 fő maradt ott, akik halkan beszélgettek.

Az egyik házból odajött hozzánk egy idős néni, aki megköszönte jelenlétünket, kérte, hogy az esti órákban többször ellenőrizzük a teret, mert a fiatalok zavarják a pihenését és nagyon sok szemetet hagynak maguk után. Főleg a cross motorral közlekedő fiatalra panaszkodott, aki állandóan bőgeti a motort.

Az Erzsébet tér és a játszótér a fiatalok közkedvelt találkozási pontja és közösségi tere. A társaság összetétele napszakonként eltérő, vannak olyan csoportok, akik abszolút betartják a társadalmi együttélés szabályait és sajnos olyanok is, akik egyáltalán nem.

Este fél tizenegykor segélyhívást kaptunk egy férfitól, aki elmondta, hogy a  Vecsés külterületén, az Almáskert felől megközelíthető, egyébként a gyáli temetővel szemben lévő birtokán 4 fiatal személy jelent meg és illegálisan szemetet tettek ott le. Megpróbálta elzavarni őket, azonban támadólag léptek fel vele szemben, ezért egy alkalommal a nála lévő, engedéllyel tartott gáz- riasztó fegyverből figyelmeztető lövést adott le. (A telefonbeszélgetés többször is félbeszakadt, mert a fiataloknak azt kiabálta. „Maradjatok ott, mert lövök! Jönnek már a polgárőrök”) A helyszínen a birtok bejáratánál a közterületen találtuk a bejelentőt, és a birtok előtti úton tőle kb. 30 m-re a négy fiatalt. A bejelentő ismételten elmondta a történetet, de hozzátette, hogy a lövést a levegőbe a saját birtokán belül adta le, illetve nem látta, hogy a 4 fiatal bement volna a területre és ott bármit elhelyezett volna.

A fiatalok elmondták, hogy ők csak az egyik személy névnapját ünnepelték, amikor az idős bácsi elkezdett a birtokáról kiabálni velük, majd a pisztolyával feléjük lőtt. A lövés idején a fiatalok az úton voltak, magánterületre nem mentek be. A férfi később kijött az útra és ott is rájuk fogta a pisztolyt, fenyegette őket. A helyszínre hívott rendőr az intézkedést átvette. Személyi sérülés nem történ, anyagi kár nem keletkezett.

Ismét egy csendes, nyugodt hétköznap este.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/ittas-kerekparos-gazpisztolyos-lovoldozes-hangoskodas-junius-6-i-esemenyek/

jún 01 2012

“Eltűnt” gyermek szerencsés esete

Ma 11:40 órakor a Vecsési Rendőrőrs parancsnokától kaptuk a riasztást, mely szerint a gróf Andrássy Gyula Általános Iskolából eltűnt egy 8 éves kislány. A kérésnek megfelelően azonnal elindultunk a kislány személyleírásáért és fényképéért, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni a kutatást.

Az eset 15 perc múlva szerencsés véget ért, mert kiderült, hogy a kislány hittan órán van, csak az édesanyja elfelejtette.

12:00 órakor a kutatást befejeztük.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/eltunt-gyermek-szerencses-esete/

máj 30 2012

Elhullott állat, gyanús autó, kivilágítatlan segédmotor – május 29-i események

A kedd éjszakai járőrszolgálat sem telt esemény nélkül:

A Teréz utcában egy elhullott (vélhetően elgázolt) macska tetemét észleltük. Az esetet a VETÜSZ-nek jeleztük.

A Miklós utcában észleltük, hogy a forgalommal szemben, a kereszteződéstől 2 m-re parkolt egy fehér személygépkocsi. A gépkocsi vezetőjét felszólítottuk a nyilvánvaló szabálysértés abbahagyására és megkértük, hogy a kb. 20 m-re lévő parkolóba álljon át a gépkocsival. A felszólítást tudomásul vette, a kérésnek szó nélkül eleget tett és elnézést kért.

A Tündérkert Óvoda előtt a Dózsa György út irányába kb. 5 km-es sebességgel, kivilágítatlanul közlekedő rokkant kocsira (motorra) lettünk figyelmesek. Ugyan volt a hátulján fényvisszaverő csík, mégis megkértük az idős hölgyet, hogy saját biztonsága érdekében kapcsolja fel az egyébként kifogástalanul működő világítást. A szabálysértés elkövetésének tényére, és a balesetveszélyre felhívtuk a figyelmét, amelyet tudomásul vett és a világítást felkapcsolta.

A Besztercei utcában riasztó hangját hallottuk. A Besztercei utca – Halmi tér kereszteződésében a telefonfülke előtt egy szürke Opel Vectra autót láttunk, melynek vezetője szemmel láthatóan valakire várakozott. Az egész környék ellenőrzésre került, betörésre utaló nyomot nem észleltünk, a riasztó elhallgatott. Mire a Halmi térre visszaértünk, az autó távozott. Az autó leírását a rendőrség részére továbbítottuk.

A Vecsési Rendőrőrs kérésére a múlt heti nyaklánckitépéssel kapcsolatban képbe került gépjárművek felkutatásában vettünk részt. A tapasztalatokat és észleléseket a rendőrség részére elküldtük, reméljük hamarosan jó hírekkel szolgálhatunk.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/elhullott-allat-gyanus-auto-kivilagitatlan-segedmotor-majus-29-i-esemenyek/

máj 29 2012

Részegszemüveg

Óriási örömünkre a mai nap folyamán megrendeltük az ittasságot szimuláló ún. “részegszemüvegeket”.

Az eszköz az illuminált állapot szimulálását hivatott érzékeltetni szabályozott körülmények között.
Ezen a szemüvegek a bódult, illuminált állapotot szimulálják, beleértve az óvatosságot, a növekvő reakcióidőket, zavartságot, virtuális torzulásokat, a mélység és távolság megbecsülésének változását, a periférikus látás csökkenését, limitált ítélőképességet és döntési képességet, korlátozott mozgáskoordinációt.
Természetesem a szemüveg hatása – ugyanúgy mint az alkohol emberi szervezetre gyakorolt hatása – sok tényezőtől függ. Nem várhatjuk mindenkinél ugyanazt a reakciót, azonban a zavart, bódult állapot szimulálása garantált.. A tavaly szeptemberben megrendezett Civilek Éjszakáján a Zuglói Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából már többen ki is próbálhatták, hatalmas sikere volt.

Évek óta terveztük a beszerzést, hiszen mára a korszerű balesetmegelőzési programok egyik legfontosabb kelléke, de sajnos az ára (több, mint 100 ezer forint) miatt eddig nem volt rá lehetőségünk. Idén a ruházat cseréjének elhalasztása árán tudtuk megvásárolni.

A VTPE új szerzeményének első “bevetésére” 2012. június 6-án a gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában kerül sor.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/reszegszemuveg/

máj 28 2012

Rókák a lakótelepen

A vasárnap éjszakai járőrszolgálat során a Kellner dr. utcában 4 rókát észleltünk, amelyek vélhetően a zajvédő erdősávból jöttek ki a kukákhoz élelmet keresni.

Az állatok csapdával való elejtése, esetleg kilövése a fokozott balesetveszély miatt nem lehetséges, ezért kérjük, hogy az eddiginél jobban figyeljenek a környezetükre. A közterületi hulladéktárolókba például csak lezárt zsákokban helyezzenek el olyan hulladékot, amely esetleg élelemként szolgálhat a kóborló állatok számára.

A róka nem fél az embertől, ha nem üldözik és éjjel meg bejár a lakott helyekte ennivalót keresni. Nem valószinü hogy veszett – csak akkor kell erre gondolni, ha egészen odajön az emberekhez, olyan közel, hogy meg lehet fogni.

Kérjük, hogy ne közelítsék meg, ne próbálják meg befogni.

Az esetről a Polgármesteri Hivatalt tájékoztattuk.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/rokak-a-lakotelepen/

máj 25 2012

Kirívóan közösségellenes magatartások

Az Országgyűlés megalkotta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, mely 2012. április 15. napján lépett hatályba. A törvény alapján a jövőben kizárólag törvény által büntetni rendelt, a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet szabálysértésnek. Az önkormányzatok kötelesek 2012. május 31. napjáig hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértéseket.
Az önkormányzatok által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésének kötelezettsége ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a jövőben ezeket az eddig tiltott magatartásokat ne lehetne szankcionálni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 2012. április 15. napján hatályba lépett 51. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ezertől ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabása kerül elrendelésre. Ezen közösségellenes magatartások helyi szinten való szankcionálása szükséges ahhoz, hogy a helyi rendeletekben foglaltakat az önkormányzat betartathassa a településen élő, a településen tevékenykedő polgárokkal.

A mellékletben megtalálható a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület javaslata a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletre.

javaslat kirívó közösségi magatartásokról szóló önkormányzati rendeletre

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/kirivoan-kozossegellenes-magatartasok/

máj 01 2012

Elindultunk

2012. május 1-én elindult a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület új honlapja.

Continue reading

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/elindultunk/