Tagfelvétel módja

Az Egyesület rendes tagjai közé jelentkező felvételt nyerhet, aki:

 • elmúlt 18 éves, cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű személy, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását,
 • hozzájárul személyi adatai ellenőrzéséhez és számítógépes nyilvántartásba vételéhez,
 • vállalja, hogy önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési tevékenységet fejt ki, 
 • magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat,
 • elfogadja a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége és az Egyesület Alapszabályát, valamint Szervezeti- és Működési Szabályzatát,
 • eredményesen szerepel az egyesületi alapismereti vizsgán.

A felvétel folyamata:

 • személyes találkozás és ismerkedő beszélgetés az egyesület elnökségének tagjaival,
 • a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény, valamint az a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége, az egyesületi Alapszabály és a Szervezeti- és Működési Szabályzat megismerése és az azokban foglaltak vállalása,
 • Belépési nyilatkozat és Adatlap kitöltése, aláírása, elméleti és taktikai-önvédelmi foglalkozásokon való részvétel ,
 • egyesületi alapismereti vizsga letétele (ehhez a szükséges szakanyagot, konzultációs lehetőségeket biztosítjuk),
 • elnökségi döntés alapján 6 hónapos próbaidő teljesítése (részvétel a járőrözésben és/vagy más „testhez álló” polgárőri feladat vállalása) ideiglenes igazolvány birtokában,
 • éves tagdíj befizetése,
 • a fentiek alapján az Elnökség dönt a felvételről, az elnökségi döntést követően a tag megkapja polgárőr igazolványát.

Az Egyesület pártoló tagjai közé jelentkező felvételt nyerhet, ha:

 • büntetlen előéletű magánszemély vagy jogi személy, aki (amely) anyagi hozzájárulásával vagy egyéb tevékenységével elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, és a Közgyűlés vagy az Elnökség határozatával annak nyilvánítja

 

Letölthető tartalmak:

Belépési Nyilatkozat

Polgárőr Fogadalom

Prioráló Lap

Személyi Nyilvántartó Lap

 

A tartalmak megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges!

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/tagfelvetel/